SOLDEN 1 PAAR -50% 2 PAAR -60% Pieter Reypenslei 30 2640 Mortsel GRATIS verzending vanaf EUR100
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Als er door de koper een opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hieronder beschreven) om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.

Het plaatsen van een bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden.

VERKOPER

De website, Facebookpagina en de webshop van Benjaminebylore zijn eigendom van :

Julimax

Pieter Reypenslei 30, 2640 Mortsel

E: [email protected]
T: 03/440 35 85

BE 0678767792

Ingeschreven in de Kruispuntbank Der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0678.767.792

PRODUCTEN

Onze webshop biedt artikelen aan die we ook voorstellen aan onze klanten in de fysieke winkel.

Wij behouden ons het recht om, bij gelijktijdige interesse voor éénzelfde product, voorrang te verlenen aan de winkelklant.
Wij hopen echter dit zo veel mogelijk uit te sluiten en al onze klanten naar wens te kunnen dienen. Indien dit zich toch voordoet, nemen we met u contact op zodat u - indien gewenst - het order kan herzien. U wordt voor de respectievelijke artikelen uiteraard onmiddellijk terugbetaald.

Kleur & maten

De artikelen worden zo getrouw mogelijk afgebeeld. Hou er echter rekening mee dat er altijd factoren kunnen zijn die kleine afwijkingen kunnen vertonen ten opzichte van de werkelijkheid. Dit vooral met betrekking tot de kleur van de producten.  De specificaties van de producten zichtbaar op afbeeldingen, foto’s, … zijn bijgevolg indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De maat die u bestelt, is conform de maat vermeld in het artikel. Schoenmaten kunnen echter van het ene tot het andere merk verschillen. In het geval van een verkeerde maat kunt u het artikel terugsturen. Twijfelt u echter nog over de maat, stuur ons gerust een mailtje [email protected]

Prijs

Alle weergegeven prijzen zijn inclusief BTW en zijn vermeld in EURO. Bij het aanduiden van de juiste maat, krijgt u ook de juiste prijs. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden wel duidelijk meegedeeld bij het overzicht voor het afrekenen. U kan ze steeds raadplegen op de site.

Betaling

Alle goederen blijven eigendom van Julimax tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.

Procentuele kortingsacties zijn nooit cumuleerbaar met andere acties.

Actiecodes zijn niet geldig op de reeds afgeprijsde producten of eventuele outletschoenen.

Veilig betalen

Wij bieden de volgende Betaalmethoden:

De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons ontvangen werd.

Levering

Uw bestelling wordt gemiddeld binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden tenzij anders gemeld. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van een schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging of door aangegeven reden hieronder.

De producten worden via Bpost verzonden. Op de website heeft u verschillende keuzemogelijkheden op welke manier en waar het product moet geleverd worden. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming. De prijzen van de producten op de website zijn exclusief leveringskosten. Wenst u een andere manier van verzenden dan Bpost dan kan u ons daar steeds over aanspreken.

Voor beschadiging, vermissing of andere problemen na ontvangst van de goederen zijn we niet aansprakelijk. Indien u tijdens de verzending problemen zou ondervinden dan kan u ons daar steeds van op de hoogte brengen. Wij doen uiteraard ons uiterste best om deze problemen te voorkomen door de leveringen door Bpost te laten verzorgen. Wenst u een andere manier van verzenden dan Bpost dan kan u ons daar steeds over aanspreken.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

VALIDITEIT ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u deze website bezoekt en/of een order plaatst, communiceert u via elektronische weg met ons en aanvaardt u dat alle afspraken, publicaties en andere berichten die we u elektronisch meedelen dezelfde rechtsgeldigheid hebben als geschreven documenten.

WEBSITE-LINKS/INTELLECTUELE EIGENDOM

De  website www.benjaminebylore.be kan u altijd raadplegen. Extern commercieel gebruik van deze website en zijn gegevens is enkel toegestaan mits schriftelijke toestemming van de zaakvoerder. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Hannelore Minu. Wij zijn niet verantwoordelijk voor externe websites en sociale media waarmee Benjaminebylore mogelijk gelinkt wordt.

Ruilen en Retour

Herroepingsrecht

U heeft het recht om af te zien van uw aankoop binnen de 14 dagen na de levering van het product.

Indien uw aankoop niet perfect aan uw eisen voldoet, bieden wij u een volledige terugbetaling of vervanging aan.

Voor het verstrijken van deze termijn dient u ons, per e-mail ([email protected]), hiervan op de hoogte te brengen.

U kunt het artikel binnen deze termijn terugbrengen naar de winkel, of per post retourneren (deze verzendkosten zijn ten laste van de koper).

Alle goederen moeten zich in onberispelijke nieuwstaat (ongebruikt en in de originele verpakking) en compleet bevinden. Het verzendrisico ligt geheel bij de koper.

Ingeval van ruiling, stuurt Benjaminebylore éénmalig op haar kosten de geruilde artikelen naar u terug.

Ingeval van terugbetaling, zal Benjaminebylore binnen de 30 dagen na ontvangst van de artikelen het aankoopbedrag terugstorten naar uw rekeningnummer via overschrijving. Enkel de oorspronkelijke verzendkosten worden hiervan in mindering gebracht.

De artikelen worden retour genomen indien:

 

Deze redenen gelden uiteraard enkel bij een aankoop die online gebeurd. Julimax is niet aansprakelijk voor schade na het dragen van de schoenen! Idem bij de andere goederen tenzij er een productiefout aan de oorzaak ligt van deze schade. De consument kan geen teruggave of financiële tussenkomst eisen van Julimax voor redenen die duidelijk opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van de website en/of fysieke winkel. Er kan geen discussie zijn over merken of producten die deelnemen aan acties of solden. Bij vragen of onduidelijkheden kan u een mail sturen naar [email protected] . U zal vrijwel onmiddellijk een antwoord krijgen om uw vraag te beantwoorden of de actie te verduidelijken. Indien er achteraf (na de verduidelijkende mail en betaling) alsnog discussies zijn kan er geen financiële tussenkomt van Julimax geëist worden.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Hannelore Minu gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de  klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, ...

Klachten en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via onze contactpagina op onze website of door een e-mail te sturen naar [email protected]. We behandelen uw klacht binnen de 7 dagen. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, of naar keuze van Julimax, iedere andere rechtbank die bevoegd is volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek.

Europees online bemiddelingsplatform voor consumentengeschillen:  http://ec.europa.eu/odr/