Pieter Reypenslei 30 2640 Mortsel GRATIS verzending vanaf EUR100
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Julimax BVBA, gevestigd aan Pieter Reypenslei 30 2640 Mortsel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.benjaminebylore.be
Pieter Reypenslei 30
2640 Mortsel
+3234403585

Hannelore Minu is de Functionaris Gegevensbescherming van Julimax BVBA. Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken Julimax BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Julimax BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

Julimax BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Julimax BVBA) tussen zit.

Julimax BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Julimax BVBA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Julimax BVBA gebruikt functionele en analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Julimax BVBA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/                                                                                                                                                                                                                D

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

Wij wensen u erover te informeren dat wij uw gegevens verzamelen. Dit is concreet de informatie die wij van u verzamelen en bijhouden wanneer u zich aanmeldt voor een klantenkaart:
- Uw persoonlijke gegevens zoals u deze meedeelt op uw klantenkaart. Uw persoonlijke gegevens blijven bij ons bekend totdat u uw klantenkaart stop zet bij ons.
- Uw aankoopgeschiedenis. Wij bewaren uw aankoopgeschiedenis gedurende minimaal 2 jaar (wettelijke garantietermijn) en maximaal 3 jaar
Deze informatie wordt uitsluitend binnen onze firma verwerkt en enkel intern op onze locatie opgeslagen. Uw
aankoopgeschiedenis wordt gebruikt om uw puntensaldo te bepalen en kan tevens aangewend worden om aanbiedingen
op maat samen te stellen (rechtsvorm: Toestemming). Uw persoonlijke gegevens zullen enkel worden gebruikt om u te
contacteren in geval wij dit absoluut noodzakelijk achten (bv. verlies, diefstal of misbruik van uw klantenkaart, belangrijke
informatie omtrent onze winkel, …) (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang). Uw gegevens, aankoopgeschiedenis en/of
interesses zullen enkel gebruikt worden voor direct marketing wanneer u zich hiermee expliciet akkoord heeft verklaard
(rechtsgrond: Toestemming).
Het meedelen van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor een goede werking van uw klantenkaart. Daaronder kan
onder meer verstaan worden: het opmaken van verkoopfacturen voor aangekochte goederen, misbruik of diefstal
beoordelen, opgespaarde tegoeden exclusief aan u verbinden, gecontacteerd worden in geval van terugroepacties, …
U bent volledig vrij in het al dan niet geven van uw toestemming om uw aankoopgeschiedenis voor ons beschikbaar te maken voor marketingdoeleinden. U kan uw toestemming te allen tijde geven of intrekken door contact op te nemen via bovenvermelde contactgegevens, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan. U bent eveneens vrij om ons uw geboortedatum en geslacht mee te delen; deze gegevens zullen enkel anoniem worden gebruikt in het kader van
marktonderzoek. Meer informatie over uw rechten vindt u verderop in dit document.

Gebruik van uw persoonlijke data van uw klantenkaart.                                                                                                                                            - Het postadres dat u aan ons communiceert zal enkel gebruikt worden om u te contacteren in geval er problemen zijn met uw klantenkaart, en om facturen naar op te sturen indien u dit bij de aankoop van uw goederen zo gevraagd heeft. U ontvangt geen reclame van ons op dit adres tenzij u daar expliciet uw toestemming voor hebt gegeven.
- Het telefoonnummer dat u aan ons communiceert zal enkel gebruikt worden om u te contacteren in geval er
problemen zouden optreden met uw klantenkaart of met een aankoop die u deed, in geval het probleem dat zich
stelt een gevaar voor uw persoonlijke levenssfeer of gezondheid in zou kunnen houden. U wordt nooit telefonisch gecontacteerd voor commerciële doeleinden.
- Het e-mailadres dat u aan ons communiceert zal enkel gebruikt worden om u te contacteren in geval er
problemen zouden optreden met uw klantenkaart of met een aankoop die u deed, indien u bij het afrekenen van
uw goederen een factuur verzocht of indien er belangrijke algemene informatie omtrent onze winkel mee te
delen valt (bv. uitzonderlijke sluitingsdagen, etc.)
- Uw e-mailadres zal enkel voor direct marketing doeleinden (bv. reclame op maat) gebruikt worden indien u zich
hiervoor mondeling akkoord verklaarde. Wanneer u hier later op terug wenst te komen, dan kan u contact opnemen met onze privacy-verantwoordelijke om uw voorkeuren aan te laten passen.
- Uw aankoopgeschiedenis kan gebruikt worden in geval van controle op garantie/terugbetaling. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor marketingdoeleinden indien u zich daar expliciet akkoord mee heeft verklaard.
- Onze firma zal geval per geval oordelen welk van de beschikbare communicatiekanalen het meest geschikt zal zijn
om contact met u op te nemen.
- Wanneer wij nieuwe toepassingen wensen op te starten die gebruik zouden kunnen maken van uw persoonlijke
gegevens, dan zal u hiervoor eerst gecontacteerd worden, waarbij u de mogelijkheid zal hebben om u voor deze
nieuwe toepassingen aan te melden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of d=bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Julimax BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Julimax BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Julimax BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]